Alpha Test Medicina MANUALE DI PREPARAZIONE

کتاب انتشارات آلفا تست جهت آمادگی در آزمون ورودی رشته های پزشکی و دندانپزشکی به زبان ایتالیایی این کتاب شامل ۱۰۲۷ صفحه نوت و طبق سرفصلهای وزارت علوم ایتالیا تهیه شده است سال انتشار دسامبر ۲۰۱۹
ریال 3,000,000